Ngân hàng không được cho vay dự án bds hình thành trong tương lai

Gần đây, dư luận xôn xao quy định mới của Ngân hàng nhà nước về hoạt động cho vay của các tố chức tín dụng. Cụ thể, ngày 29/12/2023, Ngân hàng nhà nước đã ban hành Thông tư số 22/2023/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng. Theo đó, tại Khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 23 sửa đổi, bổ sung cho Khoản 11 Điều 2 Thông tư số 41 quy định:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2016/TT-NHNN

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 2 như sau:

11. Khoản cho vay thế chấp nhà là khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản đối với cá nhân để mua nhà, bao gồm:

a) Khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản đối với cá nhân để mua nhà đáp ứng các điều kiện sau:

i) Nguồn tiền trả nợ không phải là nguồn tiền cho thuê nhà hình thành từ khoản cho vay;

ii) Nhà đã được hoàn thành để bàn giao theo hợp đồng mua bán nhà;”

Đọc quy định tại điều này, một số cá nhân cho rằng khi thông tư số 22 có hiệu lực, các ngân hàng thương mại sẽ không được quyền cho vay nhận thế chấp bằng bds hình thành trong tương lai. Nếu cách hiểu này đúng thì cá nhân khi mua dự án bds hình thành trong tương lai sẽ không được dùng chính bds đó làm tài sản thể chấp. Vậy thực chất của quy định này là như thế nào?

ngan-hang-khong-duoc-cho-vay-du-an (1)

Thực tế quy định việc ngân hàng không được cho vay dự án bds

Quy định của pháp pháp luật

Để hiểu rõ quy định này, chúng ta cần hiểu quy định tại Khoản 11 Điều 2 của Thông tư số 41. Theo đó, thông tư số 41 quy định:

“11. Khoản cho vay thế chấp nhà là khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản đối với cá nhân để mua nhà đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

a) Nguồn tiền tr nợ không phải là nguồn tiền cho thuê nhà hình thành từ khoản cho vay;

b) Nhà đã hoàn thành theo hợp đồng mua bán nhà;

Như vậy, điểm khác biệt của quy định tại Thông tư số 22 so với Thông tư số 41 chỉ là việc bổ sung từ ngữ (thêm cụm từ “để bàn giao“). Mặt khác đây chỉ là quy định về khái niệm của “Khoản cho vay thế chấp nhà”. Việc cho vay thế chấp bằng bds hình thành trong tương lai lại thuộc quy định tại Khoản 10 Điều 2 của Thông tư số 41. Theo đó, thông tư quy định:

Khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sn là khoản cho vay đối với cá nhân, pháp nhân đ mua bất động sản, thực hiện dự án bất động sản và được bảo đảm bằng chính bất động sản, dự án bất động sản hình thành từ khoản cho vay theo các quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo.”

Kết luận việc ngân hàng không được cho vay dự án bds

Vậy, việc cho vay bảo đảm bằng bds hình thành trong tương lai là khoản cho vay bảo đảm bằng bất động sản. Chính vì vậy, việc cho vay bảo đảm bằng bds hình thành trong tương lai vẫn được chấp nhận.

ngan-hang-khong-duoc-cho-vay-du-an (2)

Vì sao không nên quy định ngân hàng không được cho vay dự án bds

Như đã biết, bds cùng các ngành nghề liên quan đóng góp đến hơn 20% GDP nền kinh tế. Sự ảnh hưởng sâu rộng của bds đến với các lĩnh vực khác là không hề nhỏ. Có thể thấy rõ, năm 2023 khi bds khó khăn đã kéo theo một loạt các ngành nghề khác như: xây dựng, tài chính ngân hàng, du lịch dịch vụ…

Dự báo năm 2024 sẽ tiếp tục là năm khó khăn đối với ngành bds khi: áp lực lãi trái phiếu cao, kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi… Nếu quy định ngân hàng không được cho vay dự án bds sẽ là rào cản lớn không chỉ đối với các cđt mà còn là khó khăn đối với người đi mua nhà. Đa số người mua nhà lần đầu đều chưa sở hữu bds, phải dùng chính bds tại dự án làm tài sản thế chấp. Mặt khác, đối với các cđt giải pháp hỗ trợ tài chính từ nguồn vốn ngân hàng vẫn là một cách thức hỗ trợ triển khai dự án.

ngan-hang-khong-duoc-cho-vay-du-an (3)

TIN TỨC KHÁC

Gọi zalo
0943665544